Anon
Đăng ký để kiếm được điểm!
Login  Register

Zombotron 2: cỗ máy thời gian

Zombotron 2: cỗ máy thời gian
Mô tả: Không để cho tên đánh lừa bạn, zombies trong Zombotron được thông minh và tàn nhẫn như bao giờ hết, họ sẽ giữ cho tới lúc bạn cho đến khi họ hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Zombotron Time Machine là một mục nhập mới trong vũ trụ Zombotron và cung cấp các trò chơi hấp dẫn và câu chuyện.
Đánh giá tổng thể:
Đánh giá của bạn:
Đăng nhập vào tỷ lệ
Hướng dẫn: -[WASD]: kiểm soát của anh hùng
-[Chuột]: nhắm và bắn
-[E]: hành động phím
-[R]: tải lại vũ khí
-[Q]: chuyển vũ khí
-[H]: sử dụng đầu tiên aidkit
-[SPACEBAR]: respawn

Zombie trò chơi tương tự như Zombotron 2: cỗ máy thời gianTranslate this page dịch
X
Thoát khỏi toàn màn hình