چند لحظه بعد
ثبت نام برای کسب امتیاز!
Login  Register

زامبی شکار

زامبی شکار
شرح: زامبی در این جدید تعقیب بازی شکار. انسان زنده شد ماشین را پیدا کنید و ساقه زامبی. هدف در سمت راست از روی صفحه نمایش بازی اختصاص داده است. سازمان دیده بان تایمر. شما محدود زمان برای تکمیل کار.
رتبه بندی کلی:
امتیاز شما:
ورود به نرخ
دستورالعمل: -استفاده از فلش به درایو

زامبی بازی ها شبیه به زامبی چیس پایینترجمه این صفحه
X
خروج از تمام صفحه