چند لحظه بعد
ثبت نام برای کسب امتیاز!
Login  Register

زامبی شکار

زامبی شکار
شرح: دست حق قانون و نظم و زندگی خود هستید! به عنوان یک افسر پلیس در این جهان zombified، ماموریت شما این است که خلاص شدن از شر تمام زامبی در دید. موتور کشنده خود به شکار کردن این موجودات نفرت و آنها را به قطعات کوچک کمی کدو آماده! جمع آوری جمجمه سحر و جادو را دوباره پر کردن مخزن سوخت خود و کسب امتیاز ارتقاء.
رتبه بندی کلی:
امتیاز شما:
ورود به نرخ
دستورالعمل: -Z / X یا چپ و جهتراست کلید یا ماوس را به هدایت و ماوس
-سمت چپ کلیک کنید و یا نوار فضا به استفاده از توانایی های ویژه

زامبی بازی ها شبیه به زامبی شکارترجمه این صفحه
X
خروج از تمام صفحه