چند لحظه بعد
ثبت نام برای کسب امتیاز!
Login  Register

باب دزد 2

باب دزد 2
شرح: این شهر در معرض خطر دوباره است؟ آن را مانند یک کار برای ما قهرمان – دزد باب می رسد! سگ عصبانی ناظر و دوربین های، لیزری توری و اوراق بهادار زامبی! کمک باب برای نجات این شهر از شرکت Gamp!
رتبه بندی کلی:
امتیاز شما:
ورود به نرخ
دستورالعمل: -دستورالعمل های در بازی

بازی زامبی شبیه به باب دزد 2ترجمه این صفحه
X
خروج از تمام صفحه